VİZE

Schengen bölgesine dahil olan Macaristan’a girişleri ve uzun dönemli ikametleri konusundaki düzenlemeler aşağıda sunulmuştur:

Macaristan tarafından verilmiş oturma izni bulunan kişilerin, diğer Schengen ülkelerinde veya Schengen bölgesine dahil diğer ülkeler tarafından verilen oturma iznine sahip kişilerin Macaristan’da, 180 günlük dönemde 90 gün vizesiz kalabilme hakları vardır.

AB ülkelerinden birinde geçerli oturma izni olmayan ya da Schengen vizesi bulunmayan kişilerin Macaristan’dan geçişlerine izin verilmemektedir.

AB üyesi olmayan İsviçre, 15 Aralık 2008 tarihinde Schengen bölgesine dahil olmuş ve bu tarihten beri Schengen vizesi vermektedir. Bu bağlamda, İsviçre’de çalışan vatandaşlarımız da diğer Schengen ülkelerinde çalışan vatandaşlarımız gibi, 180 günlük dönemde 90 gün vizesiz olarak Schengen ülkelerinde kalabilme hakkına sahip olmuşlardır.

Lihtenştayn tarafından verilmiş vize ile transit geçiş mümkün değildir. Ancak, bu ülkede oturma izni bulunan vatandaşlarımız vizesiz transit geçiş imkânından yararlanabilmektedirler.

İngiltere ve İrlanda tarafından verilen oturma izinleri/vizeler ile transit geçiş mümkün değildir.

Avrupa Birliği’ne 01 Ocak 2007 tarihinde katılan Bulgaristan ve Romanya tarafından verilen oturma izinleri/vizeler ile Macaristan’dan transit geçiş imkânı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, transit geçiş imkânından yararlanabilmek için, Macaristan’a giriş ve çıkışların farklı sınır kapılarından yapılması ve oturma izinlerinin/vize sürelerinin Macaristan’dan tüm transit geçiş süresini içerecek şekilde geçerli olması gerekmektedir.

Batı Avrupa ülkelerine mal taşıyan TIR şoförlerimizin Macaristan’dan transit geçişlerinde, Schengen vizesi almaları gerekmektedir.

Öte yandan, Macaristan Schengen rejiminin sınır ülkelerinden biri olması nedeniyle güvenlik ve gümrük kontrolleri, diğer ülkelere göre çok daha sıkı yapılmakta ve yaz aylarında, geçiş süreleri dönemsel olarak (özellikle hafta sonlarında) uzayabilmektedir. Vatandaşlarımızın bu duruma hazırlıklı olmalarında yarar bulunmaktadır.

SINIR KAPILARI VE GÜZERGÂHLAR

Macaristan’ın, Batı Avrupa ile Türkiye’yi birbirine bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle her yıl birçok vatandaşımız bu ülkeden kara yoluyla transit olarak geçmektedir. Transit geçiş yapan vatandaşlarımızın çoğunluğunu batı Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerimiz ile mal ve yolcu taşıyan otobüs ve TIR kamyonu şoförlerimiz oluşturmaktadır. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinden ülkemize seyahat eden vatandaşlarımız, Macaristan’a genellikle Avusturya’dan giriş, Sırbistan veya Romanya sınır kapılarından da çıkış yapmaktadırlar.

Yoğun olarak kullanılan bu güzergâhta seyahat eden bazı vatandaşlarımızın geçerlilik süresi sona ermiş pasaportlarla yola çıktıkları görülmektedir. Bu durumun Macaristan’dan çıkış veya Romanya/Sırbistan’a girişte fark edilmesi halinde, geçişlerine izin verilmemektedir. Bu durumda vatandaşlarımız, yaklaşık 200 kilometrelik yolu geri dönerek, Budapeşte Büyükelçiliğimizden sadece Türkiye’ye dönüş için geçerli seyahat belgesi almak zorunda kalmaktadır.

Süresi sona ermiş oturum izinleriyle yola çıkan vatandaşlarımız sınır kapılarından geri çevrilmekte ve ancak oturma izinlerini yeniletmelerinden sonra seyahatlerine devam edebilmektedirler.

İkamet izinleri sona ermiş vatandaşlarımızın Macaristan’dan Türkiye’ye havayoluyla devam etmeleri halinde, Macaristan Göçmen ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden ülkeyi terk etmek amacıyla bir belge almaları gerekmektedir.

Süresi bitmiş ikamet tezkeresiyle ülkemize karayolundan araçlarıyla devam etmek isteyen vatandaşlarımızın da aynı şekilde, önce ülkeyi terk etmek amacıyla ilgili Macar makamlarından kısa süreli ikamet izni almaları gerekmektedir. Türkiye’ye Sırbistan-Bulgaristan güzergâhından gitmek isteyen vatandaşlarımızın Bulgaristan temsilciliğinden transit geçiş vizesi almaları zorunludur. Aynı durumdaki vatandaşlarımızdan Romanya-Bulgaristan güzergâhını takip ederek Türkiye’ye yolculuk etmek isteyenlerin ise, her iki ülke temsilciliğinden de transit vizesi almaları gerekmekte ve bu birkaç gün sürebilmektedir. Dönüşlerinde ise, ikamet ettikleri ülke temsilciliklerine müracaatla vize almaları gerekmektedir.

Macaristan’a giriş yapılan belli başlı sınır kapıları ile güzergâhlar aşağıdadır:

Avusturya-Macaristan

 • Hegyeshalom, Sopron, Kophaza, Rabafüzes ve Köszeg
  (Fertöd, Bucsu sınır kapısı ise ana yol dışında yer aldığı için önerilmemektedir).

 • Hegyeshalom-Nikelsdorf sınır kapısının Avusturya tarafında geçişlerin tek şeride indirilerek araçlarda kontrol yapılması nedeniyle, son dönemde sınırın Macaristan tarafında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşabilmektedir. Vatandaşlarımızın Türkiye’den dönüş yolu üzerinde kullandıkları sözkonusu sınır kapısındaki bu durumu seyahatlerinde gözönünde bulundurmaları önem arzetmektedir.

Macaristan-Sırbistan

 • Röszke, Tompa veya Herszegszanto sınır kapıları.

(DİKKAT: Ásotthalom-Backi Vinogradi, Bácsalmás – Bajmok, Hercegszántó – Bački Breg, Tiszasziget – Đala gibi küçük sınır kapılarından 07.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA YALNIZCA AB ÜYESİ ÜLKE VATANDAŞLARININ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEKTEDİR)

Macaristan-Romanya

 • Nagylak, Battonya, Gyula, Artand veya Csengersima sınır kapıları.

Avusturya üzerinden gelerek Hegyeshalom veya diğer kapılardan Macaristan’a giriş yapacak vatandaşlarımızın, M1 otoyolunu izleyerek M5 otoyolu üzerinden Sırbistan sınırına (Macar tarafı Röszke / Sırbistan tarafı Horgos) gitmeleri önerilmektedir. M5 Sırbistan sınırına kadar otoyola dönüştürülmüştür. Öte yandan ilgili Macar makamları, Macaristan-Sırbistan sınırında iki kapı bulunduğunu, otoyol çıkışı üzerinde bulunan Röszke sınır kapısının çok yoğun olabildiğini, yığılmaların önlenmesi bakımından vatandaşlarımızın 50 km uzaklıkta bulunan Tompa sınır kapısını da kullanabileceklerini bildirmektedirler.

SIS SİSTEMİ

Schengen bölgesine girişlerin güvenliği amacıyla daha önce Avusturya’da bulunan bilgi sistemi SIS (Schengen Information System) 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren Schengen rejimi sınır ülkesi olması nedeniyle Macaristan’ın Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan sınır kapılarında uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle, daha önce Schengen bölgesine girişi herhangi bir şekilde engellenmiş olan vatandaşlarımızın isimleri veya araç kayıtları 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren Macaristan sınır girişlerindeki sorgulama sırasında ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir mağduriyetin meydana gelmemesi için daha önce bu bölgeye girişi engellenmiş olan vatandaşlarımızın, durumlarını ülkemizdeki Macaristan Temsilcilikleri aracılığıyla düzeltmedikleri sürece, Macaristan’a giremeyeceklerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2016 YILI İÇİN GEÇERLİ OTOYOL ÜCRETLERİ

Otoyollarda seyahat etmek isteyenler, bandrol (vignette/matrica) almak zorundadırlar.

M0 (Budapeşte Çevre Yolu), M1, M3, M5, M6 ve M7 No.lu otoyollarda ücret uygulaması bulunmaktadır. Bu yollarda, ”vignette” (bandrol) satın alınması ve fişinin (kanunen 5 yıl süreyle saklanması zorunludur) muhafaza edilmesinin isabetli olacağı değerlendirilmektedir.

Bandrol, benzin istasyonları, otoyol üzerindeki hipermarketler ve Macar Otomobil Kurumundan temin edilebilmektedir.

2016 yılı için geçerli otoyol geçiş ücretleri Macar Forinti otoyol bandrol ücretlerinin hesaplanmasında günlük kur esas alınarak işlem yapılmaktadır. (1 Avro yaklaşık 310.- Forint)

D1 Kategori: (Motosiklet ve 3,5 tona kadar motorlu araçlar)

D1M Kategori (Motosiklet için)

Haftalık : 1.470 HUF (10 gün süreyle geçerlidir)

D1 Kategori (Otomobil için) : (3,5 tona kadar araçlar için, en fazla 7 kişilik)

Günlük : Yok

Haftalık : 2.975 HUF (10 gün süreyle geçerlidir)

Aylık : 4.780 HUF

Yıllık : 42.980 HUF

D2 Kategori (3,5 tona kadar araçlar için, 7 kişilikten fazla)

Haftalık : 5.950 HUF

Aylık : 9.560 HUF

Yıllık : 42.980 HUF

B2 Kategori (Otobüsler için geçerli)

Haftalık : 13.385 HUF (10 gün süreyle geçerlidir)

Aylık : 21.975 HUF
Yıllık : 199.975 HUF

U Kategori : (D2 ve B2 araçların dorseleri için )

Haftalık : 2.975 HUF

Aylık : 4.780 HUF

Yıllık : 42.980 HUF

BANDROL (VİGNETTE/MATRİCA) OLMADAN OTOYOL KULLANIMI DURUMUNDA UYGULANAN CEZA MİKTARLARI

D1 : 14.875 (30 gün içinde ödenmesi şartıyla) 30 günden sonra ödenirse 59.500 HUF
B2 : 66.925 (30 gün içinde ödenmesi şartıyla) 30 günden sonra ödenirse 267.700 HUF

Ceza tutarı bandrol kontrolü yapan görevli memur veya trafik polisi tarafından belirlenmekte olup cezaların 30 gün içinde verilen posta kuponu ile Macaristan’daki postanelere ödenmesi gerekmektedir.

Not: 3,5 ton ve üzerindeki karayolu taşıtları (otobüs hariç), güzergâh ve kilometreye göre değişen miktarlarda ücret tahsil edilen “HU-GO” isimli elektronik geçiş sistemine tabidir.

Not: “HU-GO” elektronik geçiş bileti alınmaması veya geçersiz biletle seyahat edildiği tesbit edilmesi halinde, 165.000 HUF (Yaklaşık 550 Avro) ceza uygulanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak otoyollarda ve tali yollarda kameralarla sıkı kontroller mevcuttur.

GÜMRÜKLER:

Uyuşturucu madde, silah, mermi ve radyo vericisi dışında Macaristan’a girişi yasaklanmış mal bulunmamaktadır.

Yabancıların, Macaristan’a giriş veya çıkışta beraberlerinde getirebilecekleri döviz miktarı, kişi başına 9.999.- Avro, değerli kâğıt veya karşılığı yabancı paradır. 10.000 Avro veya bunu aşan miktarların, ülkeye girişte beyan edilmesi gerekmektedir.

Ülkeye karayolu ile gelinmesi halinde, değeri 300 (Üçyüz) Avro, havayoluyla gelinmesi halinde ise değeri 430 Avro’dan fazla olan altın, mücevher gibi ziynet eşyalarının beyan edilmesi zorunludur. 15 yaşın altındaki yolcular ülkeye hangi yolla giriş yaparlarsa yapsınlar, beraberlerinde en fazla 150 Avro değerinde mal getirebilmektedirler. Bu miktarlardan fazla olan malların beyan edilerek vergisinin ödenmesi halinde gümrükte herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Aksi takdirde, kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirildiğinden, bu tür eşyalara el konulmakta, konu mahkemeye intikal etmekte ve vatandaşlarımızın cezalı vergi ödemelerinin yanı sıra mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti ödemeleri sözkonusu olabilmektedir. Bu itibarla, vatandaşlarımızın bu tür ziynet eşyasını çantalarına veya aracın herhangi bir yerine saklamadan bulundurmaları ve değeri yasal sınırın üzerinde olan ziynet eşyalarını beyan etmeleri tavsiye olunur.

Bu bağlamda, pek çok vatandaşımız sınır kapılarından Konsolosluk Şubemizi arayarak ülkeye girişte gerekli bildirimi yapmamaları nedeniyle, ellerindeki ziynet eşyalarına ya da nakit paralarına Macar gümrük makamlarınca el konulduğunu belirtmekte ve yardım talep etmektedir. Vatandaşlarımızın hırsızlık olaylarına maruz kalacakları kaygısıyla para veya ziynet eşyalarını bildirmekten kaçındıkları anlaşılmakla birlikte, Macar makamlarının bu konudaki hassasiyetleri dikkate alındığında, zarar görmemeleri ve cezaya maruz kalmamaları için gerekli titizliği göstermeleri kendi çıkarları gereğidir.

Öte yandan, havaalanı gümrük girişlerinde kişi başına (17 yaş ve üzeri) en fazla 200 adet sigara (1 karton) veya 50 adet puro veya 100 adet küçük puro (3 gr/adet) veya 250 gram tütün veya limitleri aşmamak üzere karışık tütün, 4 litre şarap ve 1 litre sert içki ya da 2 litre sert olmayan (likör, şampanya gibi) içkinin ülkeye girişine izin verilmektedir.

Kara yolundan (araba veya tren ile) ülkeye girişlerde ise kişi başına (17 yaş ve üzeri) 40 adet sigara (2 paket) veya 20 adet küçük puro (3 gr/adet) veya 10 adet büyük puro veya 50 gramlık karışık tütüne izin verilmektedir. Macar sınır makamlarınca ülkeye girişlerde çok sıkı kontroller yapılmakta olup, ihlal durumlarında yüksek para cezaları uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gümrük girişlerinde doğru beyanda bulunmaları tavsiye olunur.

Genel gümrük mevzuatı ile ilgili uygulamalara Macaristan gümrük idaresinin web sitesinden ulaşmak mümkündür. Ayrıca, 2014 yılı Şubat ayından itibaren Schengen bölgesi sınır kapılarında dağıtılmaya başlanan gümrük uygulamalarını içeren çok dilli kitapçığa Türkçe açıklamalar da dahil edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu broşürleri dikkatle okumalarında büyük fayda olduğu düşünülmektedir.

Vatandaşlarımızın Türkiye’den dönüşlerinde, kışlık ihtiyaç olarak tüketecekleri, pirinç, bulgur, kuru bakliyat türü gıda maddelerini yanlarında çok miktarda getirdikleri, Macar gümrük yetkililerinin bunların belli miktar üzerindeki kısmına izin vermedikleri, vatandaşlarımızdan sözkonusu fazla gıda maddelerini ya bir yere dökmelerini veya güzergah değiştirerek Macaristan dışındaki başka bir yoldan gitmelerini önerdikleri duyumları da alınmaktadır.

Ev hayvanları için aşı karnesi ibrazı yeterli olmayıp veterinerlerden temin edilen “PET PASSPORT” ve hayvanların boynuna takılan kimlik Chip’inin (yonga) ülkeye girişte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Macar gümrük kapıları iletişim numaraları :

Macaristan – Avusturya

Sabit gümrük yoktur. Mobil gümrük grubu çalışmaktadır.
Bu gruplar aşağıdaki merkezlere bağlıdır:

Györ : 0036 96-513 950, 0036 96-513 951, 0036 96- 513 955
Szombathely : 0036 94-500 960
Sopron : 0036 99-512 640

Macaristan – Romanya

Battonya : 0036 68-457 608
Gyula : 0036 66-560 560, 0036 66- 560 566

Mehkerek : 0036 66-278 655
Artand : 0036 54-542 000
Nagylak : 0036 62-515 630, 0036 62-515 632

Macaristan – Sırbistan

Hercegszanto : 0036 79-454 151
Tompa : 0036 77-552 200
Röszke : 0036 62-573 200, 0036 62- 573-205

YOL GÜVENLİĞİ:

Macaristan’da şehirlerarası yollar genellikle güvenlidir. Bununla birlikte, zaman zaman gasp olaylarına rastlanabilmektedir. Vatandaşlarımızın seyahatleri sırasında pasaport, para, ruhsat, ehliyet ve benzeri değerli eşyalarının güvenliğine dikkat etmeleri, özellikle park yerlerinde, araç içinde görünür şekilde bırakmamaları ve araç hırsızlığına karşı dikkatli olmaları tavsiye olunur

Özellikle Haziran-Ağustos aylarında vatandaşlarımızın, Macaristan üzerinden karayoluyla seyahat ettikleri dönemde, otoyol ve şehirlerarası yollarda faaliyet gösteren yankesicilere dikkat etmeleri uygun olacaktır. Nitekim uluslararası yollarda faaliyet gösteren yankesiciler kendi araçlarıyla vatandaşlarımızın araçlarına çarparak dikkatlerini dağıtmakta ve araçta bulunan kıymetli eşyaları çalabilmektedirler. Bir diğer yöntemde ise soyguncular, vatandaşlarımızın araçlarının arka lastiğinin patladığını kendi araçlarından işaretlerle anlatarak durmalarını ve dikkatlerinin lastiğe odaklanmasını sağlamakta, bu arada bir diğer soyguncu araca diğer kapıdan girerek kıymetli eşyaları çalmaktadır.

Kaza halinde, vatandaşlarımızın, tercüman olmadan ifade vermemeleri ve herhangi bir belgeye imza atmamaları isabetli olacaktır.

TRAFİK ve YOL DURUMU:

Otoyol ve diğer yolların genel durumu iyidir.

Hız sınırları :
Otoyollarda : 130 km/ saat
Şehirlerarası yollarda : 110 km/ saat
Şehir dışı yollarda : 90 km/saat
Şehir içi yollarda : 50 km/ saat

Genel Trafik Kuralları

Hız sınırı, emniyet kemeri, trafik ışıklarına uymama (kırmızıda geçme) ve alkollü araç kullanma konularında kural ihlali yapılması halinde, trafik kontrolleri sırasında 30.000 HUF (yaklaşık 100 Avro) ila 300.000 HUF (yaklaşık 1.000 Avro) arasında para cezası uygulamaktadır.

Trafik görevlilerinin cezanın ödenmesine kadar araca el koyması ve çekici vasıtasıyla çektirmesi yetkisi dahilindedir.

Sürücü, trafik görevlileri tarafından uygulanan ceza miktarı, aracın çekileceği mahal ve oraya ulaşım yolları, sürece ilişkin yasalar hakkında bilgilendirilir. Sürücüye Macarca, İngilizce, Almanca veya Rusça dillerinden birinde yazılı bilgi verilir.

Trafik görevlileri tarafından araca el konulmasına karar verilmesi halinde, araç ruhsatına araç ile birlikte el konulur. Cezanın ödenmesinin ardından araç ve ruhsat sahibine iade edilir. Yabancı bir makam tarafından verilmiş ruhsatların cezanın ödenmesi suretiyle üç gün içinde geri alınmaması halinde, ruhsat tanzim eden ilgili ülke makamlarına gönderilir, araca ise el konulur.

Trafik kontrolleri sırasında sürücülerin ya da araç sahiplerinin geçmiş döneme ait ödenmemiş trafik cezalarının bulunduğu tespit edilirse, araca el konulur.

Ayrıca ceza ödenmediği takdirde, araca Macaristan’a giriş yasağı uygulanmakta ve Macaristan’dan transit geçiş mümkün olamamaktadır.

Ağır yaralı veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, hapis cezası verilmesi söz konusudur.

Kaza durumunda, tarafların birbiriyle anlaşmaları halinde dahi, polis ve ambulansın birlikte çağrılması gerekmektedir.

Trafik kurallarının ihlali halinde polis para cezası yazmakta ancak bu cezaları tahsil etmemektedir. Cezaların, verilen posta kuponu ile Macaristan’daki postanelere yatırılması gereklidir.

Trafik ceza miktarları şöyledir;

Emniyet kemeri:

Araç hareket halindeyken ön ve arka koltuklarda oturan her yolcunun emniyet kemeri kullanması zorunludur. Emniyet kemeri kullanılmadığının tespiti halinde, kullanmayan yolcuya uygulanan ceza miktarları şöyledir;

– Şehir içinde : 10.000 HUF

– Şehir dışı yollarda : 15.000 HUF

– Otoyol : 20.000 HUF

Emniyet kemeri takmayan bir yolcunun kesilen cezaya itiraz etmesi halinde polis, hazırlayacağı tutanağa kişinin irtibat bilgilerini kaydederek geçişine müsaade eder ve konuyu mahkemeye intikal ettirir. Uygulamada mahkemeler, bu cezayı kişinin gıyabında aynen geçerli saymakta, 30 gün içinde ödenmemesi halinde ise ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.

Cep telefonu kullanımı:

Araç sürücülerinin, araç hareket halindeyken cep telefonu kullanması yasaktır. Kuralın ihlalinde, 10.000 HUF (yaklaşık 30,00 Avro) ceza uygulanır. Cezaya itiraz edilmesi halinde, polis tutanak düzenleyerek sürücünün geçişine izin verir. Bu durumda, ceza miktarı ikiye katlanır. Cezanın 30 gün içinde ödenmemesi halinde, sürücüye Macaristan’a giriş yasağı verilir ve bu yasak, ceza ödeninceye kadar kaldırılmaz.

Araç farı kullanımı:

Şehir dışı yollarda, her türlü iklim şartlarında, araçların 24 saat far yakma zorunluluğu vardır.

Gündüz görüş mesafesinin uygun olduğu durumlarda (kar yağışı, sis, yağmur olmaması vb.) far yakma, şehir içinde zorunlu değildir. Şehir dışında ise gece-gündüz far kullanımı zorunludur. Kurala uyulmaması halinde ceza miktarı, polisin takdir yetkisine bağlı olarak 5.000-50.000 HUF arasında uygulanır.

Öte yandan, Macar makamları son dönemde çevreyi kirletenlere ceza uygulamaya başlamıştır. Ceza, çevreyi kirletenin sözle uyarılmasından, 50.000 Forint’e (yaklaşık 160 Avro) varan miktarlarda değişmektedir.

Lüzumlu Telefonlar:

İmdat telefonları:

Genel : 112

Polis : 107
İtfaiye : 105
Cankurtaran Ambulans : 104
Macar Otomobil Kulübü : 188
Havalimanı Santral : 0036-1-296 96 96 (Budapeşte-Liszt Ferenc)
THY Budapeşte Ofisi : 0036-1-266 42 91
THY Havalimanı Ofisi : 0036-1-296 80 79

Macaristan’da konaklayacak, gezecek vatandaşlarımıza uyarılar:

 • Macaristan’ı gezmek ve konaklamak isteyen vatandaşlarımızın; son zamanlarda sıkça yaşanan olaylar çerçevesinde, aşağıdaki hususlarda dikkatli olmalarında yarar görülmektedir.

 • Otobüs, metro, tramvay, alışveriş merkezleri, stadyum, hastane, tören alanları ve şehrin turistik bölgeleri gibi yerlerde yankesicilere karşı dikkatli olunması, vatandaşlarımızın cüzdanlarında fazla para bulundurmamaları, zorunlu hallerde beraberlerindeki nakit paranın tamamını tek bir yerde tutmak yerine, güvenlik amacıyla küçük miktarlarda farklı yerlerde muhafaza edilmesi önemlidir. Alınabilecek bir diğer önlem de, para yerine kredi kartı, çek gibi alternatif ödeme araçlarının tercih edilmesidir.

 • Vaci Sokağı (Vaci utca) ve Katedral bölgesi gibi turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hırsızlık, soygun ve gasp olayları sıkça yaşanmaktadır. Soyguncular/gaspçılar, kendilerini “sivil polis” olarak tanıtmak suretiyle turistlerden kimlik sormakta, daha sonra “uyuşturucu şüphesi” olduğunu ifade ederek cüzdan kontrolü talep etmektedir. Yardımcı olan ikinci şahsın kurbanın dikkatini dağıtmasından faydalanarak da cüzdan veya çantadaki para ve diğer kıymetli eşyalar çalınmaktadır. Kendilerini “sivil polis” olarak tanıtan kötü amaçlı bu kişilere karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

 • Şehrin değişik yerlerindeki turistik lokanta/bar/cafe gibi mekânlarda mutlak surette fiyat kontrolü yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ödeme güçlüğü yaratabilecek şişirilmiş faturalarla karşılaşılması muhtemeldir.

 • Vatandaşlarımızın lokanta, bar, cafe gibi yerlerde beraberlerindeki çanta veya diğer eşyaları sandalyenin arkasına asmak yerine göz önünde bulundurmaları, kısa süreli de olsa, masadan ayrılmaları gerektiğinde beraberlerinde götürmeleri önerilir.

 • Özellikle turistik bölgelerde çalıntı veya taklit
  “ucuz” cep telefonu satıcılarına itibar edilmemesi isabetli olacaktır.

 • Metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşım araçlarının kullanımında bilet alınması yeterli değildir. Bu biletlerin bilet okuma cihazlarında okutmak suretiyle (validate) geçerli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda oldukça sık kontrol yapılmaktadır. İhlal halinde 16.000 HUF (yaklaşık 55 Avro) ceza sözkonusudur.

 • Vatandaşlarımızın taksiye binmeleri durumunda, araç plakasını bir yere kaydetmeleri ya da fotoğrafını çekmeleri, gerektiğinde taksi şoförüne veya çalıştığı şirkete ulaşılabilmesi bakımından yararlı olabilecektir.

 • Vatandaşlarımızın buna benzer olaylara maruz kalmaları halinde, konuyu polise intikal ettirmek suretiyle alacakları raporu Büyükelçiliğimize iletmeleri ve gerektiğinde, 7/24 yardım talebinde bulunmaları mümkündür. Büyükelçiliğimiz irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur:

 • Tel : +36 1 478 91 30 (mesai saatlerinde)

 • Tel : +36 1 478 91 00 (mesai saatleri haricinde)

 • Faks : +36 1 341 04 56

 • e-posta: [email protected]

 • Adres: 1062 Budapest, Andrássy út. 123

Yaz tatilinizi geçirmek amacıyla bulunduğunuz ülkelerden karayoluyla ülkemize yapacağınız seyahati sorunsuz ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için aşağıda belirtilen hususlara titizlikle riayet etmeniz uygun olacaktır.

Yola çıkmadan önce, pasaportunuzun ve yurtdışı ikamet izinlerinin geçerlilik sürelerini mutlaka kontrol ediniz.

Sırbistan geçişindeki Röszke sınır kapısının yanı sıra, vatandaşlarımızın bu sınır kapısının 55 km batısında yer alan Tompa sınır kapısını da kullanabileceklerini hatırda tutmaları önerilir.

2014 yılı başından itibaren, gümrük konularıyla önemli bilgileri içeren 9 farklı dilde hazırlanmış broşür gümrüklerde ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Vatandaşlarımızın, Türkçe de olan söz konusu broşürleri dikkatlice okumalarında büyük fayda bulunmaktadır.

Uçağınız rötar mı yaptı ?

Son 3 yıl içerisindeki,
Rötar, iptal, aktarmayı kaçırma, uçağa alınmama gibi durumlarda yasalar size
€600’ya kadar tazminat hakkı tanıyor.

Hakkini Yedirme Platformu;

 • Yolcu hakları
 • Uçağım gecikti
 • Uçak gecikti
 • Uçağa alınmadım
 • Rötar
 • Uçağım iptal edildi
 • Overbook
 • Aktarma uçuşunu kaçırdım

Gibi yaşayabileceğiniz olumsuz durumlarda olayın üzerine gitmenizi haklarınızı talep etmenizi ve haklılığınızı ispat edecek girişimlerinizi masrafsız desteklemektedir.

Uçuş mağduriyetleriniz de sizlere her konuda ücretsiz bilgi ve yardımcı olabilmemiz için bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Formu